Gastlandschaften Rheinland-Pfalz

Privacy Statement

Met dit privacy statement informeren wij u over de aard, de omvang en het doel van het verzamelen en gebruiken van gegevens van bezoekers en gebruikers (hierna gezamenlijk genoemd "gebruikers") van het internetaanbod van Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH, Löhrstraße 103-105, 56068 Koblenz, Duitsland (hierna genoemd "RPT") als verantwoordelijke voor de bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de daarvoor geldende wetgeving.

1. Verzamelen van gegevens
a. Iedere keer dat toegang tot het aanbod wordt verkregen, verzamelt RPT gegevens (zogenaamde serverlogbestanden). Deze gegevens omvatten de namen van de websites en bestanden die worden bezocht, de datum en het tijdstip van het bezoek, de hoeveelheid verzonden data, de mededeling dat de website met succes is bezocht, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte site), het IP-adres en gegevens van de provider.

b. RPT gebruikt de inloggegevens alleen voor statistische analyses in verband met het gebruik, de veiligheid en optimalisatie van het aanbod overeenkomstig de wettelijke bepalingen zonder deze te koppelen aan de persoon van de gebruiker of enig ander profiel. RPT behoudt zich echter het recht voor de inloggegevens te controleren, indien er een concrete aanwijzing bestaat dat er onwettig gebruik van het aanbod wordt gemaakt.

2. Verzamelen en gebruik van persoonsgegevens
a. Persoonsgegevens worden door RPT alleen verzameld en gebruikt, indien dit wettelijk is toegestaan of indien de gebruiker met het verzamelen van gegevens akkoord gaat. Meestal is voor de gebruiker duidelijk welke gegevens worden opgeslagen als gebruik van de dienst wordt gemaakt, zoals zijn naam of e-mailadres en eventuele berichten die worden verstuurd als het contactformulier wordt gebruikt.

b. Als contact met RPT wordt opgenomen (via het contactformulier of per e-mail), worden de gegevens van de gebruiker opgeslagen in verband met de afhandeling van zijn verzoek en voor het geval er andere vragen volgen.

3. Verstrekken van gegevens aan derden
a. Gegevens van de gebruiker worden alleen doorgegeven aan derden, indien dit wettelijk is toegestaan of de gebruiker hiervoor toestemming heeft verleend.

b. Dit is bijvoorbeeld het geval, wanneer er gegevens worden doorgegeven om te voldoen aan contractuele verplichtingen tegenover de gebruiker, wanneer zijn contactgegevens in het kader van bemiddeling worden doorgegeven aan een aanbieder van accommodatie of wanneer de gegevens worden opgevraagd door daartoe aangewezen instanties zoals het Openbaar Ministerie.

c. De persoonsgegevens van de gebruiker worden in geen geval aan derden verkocht of ter beschikking gesteld voor reclamedoeleinden of het aanmaken van gebruikersprofielen.

4. Cookies
a. RPT maakt in het kader van haar aanbod gebruik van 'cookies'. Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en informatie voor RPT kunnen opslaan. Tijdelijke cookies worden verwijderd nadat de browser is gesloten, terwijl permanente cookies gedurende een bepaalde periode aanwezig blijven, zodat de opgeslagen informatie bij een volgend bezoek aan de dienst opnieuw kan worden gebruikt.

b. Een van de doelen van cookies is het vergemakkelijken van het gebruik van de dienst. Met een cookie worden bijvoorbeeld de inloggegevens van de gebruiker bewaard, zodat hij niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen.

c. Cookies worden ook gebruikt voor statistische of marketingdoeleinden om te achterhalen hoe de dienst wordt gebruikt. Het verzamelen van de betreffende gegevens gebeurt anoniem of met gebruikmaking van pseudoniemen plaats, zodat de opgeslagen gegevens niet aan een specifieke gebruiker kunnen worden gekoppeld. Deze cookies worden zowel geplaatst door RPT als door derden (bijv. adverteerders). De gebruiker kan tegen dit gebruik van zijn gegevens te allen tijde bezwaar maken door gebruik te maken van een de onder aan dit privacy statement vermelde contactmogelijkheid.

d. De gebruiker kan eveneens invloed uitoefenen op het gebruik van cookies. De meeste browsers beschikken over een optie waarmee de opslag van cookies kan worden beperkt of volledig worden voorkomen. RPT streeft ernaar het aanbod zo vorm te geven, dat het gebruik van cookies niet noodzakelijk is. Er moet echter op worden gewezen dat het gebruik van de dienst zonder cookies soms tot gevolg heeft dat de gebruiker de website niet volledig kan benutten.

5. Google Analytics
a. RPT gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt 'cookies', d.w.z. tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en het RPT mogelijk maken te analyseren hoe de website wordt gebruikt. De informatie die de cookie genereert over de activiteiten van de gebruiker op de website, wordt normaal gesproken verzonden naar een Google server in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

b. Als anoniem surfen op deze website is geactiveerd, wordt het IP-adres van de gebruiker in de lidstaten van de Europese Unie en andere EER-staten vóór verzending naar de Verenigde Staten door Google verkort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google server in de Verenigde Staten gestuurd en wordt het daar verkort. Deze website maakt gebruik van anoniem surfen. Google gebruikt de informatie in opdracht van de beheerder van deze website om te evalueren hoe de site wordt gebruikt, over activiteiten op de website te rapporteren en de beheerder andere diensten te verlenen met betrekking tot de website en het gebruik van internet.

c. Het IP-adres dat door uw browser als onderdeel van Google Analytics wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere door Google verzamelde informatie. De gebruiker kan door middel van de juiste browserinstellingen voorkomen dat cookies worden opgeslagen. RPT wijst de gebruiker er echter op, dat hij in dat geval niet over alle functies en de complete inhoud van de website kan beschikken. Met behulp van de onderstaande link voor het downloaden en installeren van de relevante browser plug-in kan de gebruiker voorkomen dat de gegevens van de cookie over zijn activiteiten op de website (inclusief IP-adres) door Google worden verzameld en verwerkt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en .

6. Gebruik van de Google +1 knop
a. RPT gebruikt de Google Plus '+1' knop, die eigendom is van het sociale netwerk van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ('Google'). De knop is herkenbaar aan het '+1'-symbool op een witte of gekleurde achtergrond.

b. Als gebruikers een pagina op de website van RPT bezoeken waarop een dergelijke knop aanwezig is, maakt de browser direct verbinding met de servers van Google. De inhoud van de '+1'-knop is door Google rechtstreeks gekoppeld aan de browser van de gebruiker en wordt van daaruit in de website geïntegreerd. Daarom heeft RPT geen invloed op de hoeveelheid en aard van de gegevens die Google verzamelt met de '+1'-knop. Volgens Google worden geen persoonlijke gegevens verzameld, als de gebruiker niet op de knop klikt. Alleen van leden die hebben ingelogd, worden dergelijke gegevens, waaronder het IP-adres, verzameld en verwerkt.

c. Informatie over het doel van het verzamelen van gegevens en de omvang waarin dit gebeurt, de verdere verwerking en het gebruik van deze gegevens door Google, de relevante rechten en diverse instellingen die de privacy van de gebruiker moeten waarborgen, zijn te vinden in het privacy statement van Google met betrekking tot de '+1'-knop onder http://www.google.com/intl/en/+/policy/+1button.html in de FAQ onder http://bit.ly/r3Qmer .

d. Als de gebruiker lid is van Google Plus en niet wil dat Google gegevens verzamelt over zijn bezoek aan de website van RPT en deze koppelt aan de gegevens die van hem als lid door Google zijn opgeslagen, moet de gebruiker zich vóór elk bezoek aan de website van RPT afmelden bij Google Plus.

7. Gebruik van sociale plug-ins van Facebook
a. RPT gebruikt sociale plug-ins ('plug-ins') die eigendom zijn van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ('Facebook'). Deze plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook logo's (witte 'f' op een blauwe ondergrond of een 'duim omhoog'-symbool) of aan de vermelding 'Facebook Social Plugin’. Een lijst van de sociale plug-ins van Facebook met de bijbehorende afbeeldingen vindt u hier: developers.facebook.com/plugins .

b. Wanneer gebruikers een bezoek brengen aan een pagina van de website van RPT die een dergelijke plug-in bevat, maakt de browser direct verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks naar hun browser gestuurd en dan geïntegreerd in de website. RPT heef dus geen invloed op de hoeveelheid en aard van de gegevens die Facebook met deze plug-in verzamelt en informeert de gebruiker hierover naar beste kunnen.

c. Door het integreren van de plug-in ontvangt Facebook informatie over de pagina's die de gebruiker op de website van RPT bezoekt. Indien de gebruiker niet op Facebook is aangemeld of geen lid is van Facebook, garandeert Facebook dat het IP-adres uitsluitend anoniem wordt opgeslagen. Indien de gebruiker is aangemeld op Facebook, kan Facebook het bezoek van de gebruiker koppelen aan het Facebook-account van de gebruiker. Als de gebruiker reageert op de plug-ins, bijvoorbeeld door de 'Vind ik leuk'-knop aan te klikken of een reactie te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van zijn browser naar Facebook gestuurd en daar opgeslagen.

d. Meer informatie over het doel van het verzamelen van gegevens, de omvang waarin dit gebeurt, de latere verwerking en het gebruik door Facebook, de relevante rechten en diverse instellingen waarmee de privacy van de gebruiker kan worden gewaarborgd, zijn te vinden in het privacy statement van Facebook onder www.facebook.com/policy.php .

e. Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via de website van RPT informatie over hem verzamelt en deze koppelt aan de informatie die over hem is opgeslagen als lid van Facebook, moet de gebruiker zich vóór elk bezoek aan de website van RPT afmelden bij Facebook.

f. Het is ook mogelijk de sociale plug-ins van Facebook met behulp van browser add-ons te blokkeren, bijvoorbeeld met behulp van 'Facebook Blocker'.

8. Herroeping, wijzigingen, correcties en updates
a. De gebruiker heeft het recht om zonder enige kosten informatie op te vragen over zijn persoonsgegevens die door RPT zijn opgeslagen. De contactgegevens zijn te vinden in het colofon op deze website.

b. Bovendien heeft de gebruiker het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren en zijn persoonsgegevens te laten blokkeren en verwijderen, tenzij dit in strijd is met een wettelijke bewaarplicht.

9. Wijzigingen van het privacy statement
RPT behoudt zich het recht voor dit privacy statement te wijzigen, indien haar rechtspositie verandert als gevolg van een wijziging in haar dienstverlening of de gegevensverwerking. Gebruikers zullen tijdig over het gewijzigde privacybeleid worden geïnformeerd.