Gastlandschaften Rheinland-Pfalz

Privacyverklaring

1. Algemeen

1.1 Persoonsgegevens (art. 4 lid 1 AVG)

Het voorwerp van de gegevensbescherming zijn de persoonsgegevens (hierna ook de ‘Gegevens’). Dit is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Hieronder vallen gegevens zoals naam, adres, beroep, e-mailadressen, gezondheidstoestand, inkomen, burgerlijke staat, genetische kenmerken, telefoonnummer en eventueel ook gebruikersgegevens zoals IP-adressen.

1.2 Verwerkingsverantwoordelijke (art. 4 lid 7 AVG)

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik van de website www.rijnland-palts.nl (hierna de ‘Website’) is de firma Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (hierna de ‘Aanbieder’ of ‘Verantwoordelijke’). De contactgegevens zijn:

Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
Löhrstr. 103-105
56068 Koblenz

CEO: Stefan Zindler

Telefoon: 0261-915200
Fax: 0261-915206136
E-mail: info@rijnland-palts.nl

1.3 Functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke heeft een externe functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze is bereikbaar via datenschutz@m-consecom.de .

1.4 Recht op bezwaar

Indien u bezwaar wenst aan te tekenen tegen de verwerking van al uw gegevens of een deel ervan door de verwerker overeenkomstig deze Privacyverklaring, kunt u dit doen via de in het impressum vermelde contactgegevens. In geval van zo’n bezwaar zijn het gebruiken van de website en het opvragen van de via de website aangeboden diensten in bepaalde omstandigheden slechts beperkt of helemaal niet mogelijk.


2. Omvang en doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgronden en terbeschikkingstelling van gegevens

2.1 Openen van de website

Bij elk bezoek aan de website worden door de respectieve internetbrowser gebruiksgegevens opgesteld en in logbestanden (zogenaamde Server Logfiles) opgeslagen. De daarbij opgeslagen records bevatten de volgende gegevens:

 • datum en uur van uw bezoek;
 • de naam van de geopende website;
 • het IP-adres;
 • de referrer-URL (oorsprong-URL, van waar u op de website terechtgekomen bent)
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens;
 • informatie over het product en de versie van de gebruikte browser.

Uw IP-adres wordt na beëindiging van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Bij anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd, dat ze niet meer of alleen met een in verhouding onredelijke hoeveelheid tijd, kosten en inspanningen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegeschreven kunnen worden.

De Aanbieder evalueert de protocolbestanden dan in anonieme vorm om de website verder te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken, alsook om fouten sneller op te sporen en te verhelpen, en de servercapaciteiten te sturen. Zo kan bijvoorbeeld worden nagegaan op welke tijdstippen het gebruik van de website het populairst is, zodat een overeenkomstig datavolume beschikbaar gesteld kan worden.

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 b) AVG volgens hetwelke de verwerking rechtmatig is wanneer ze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De rechtmatigheid van de verwerking kan ook gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 f) AVG, volgens hetwelke de verwerking rechtmatig is wanneer ze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Het gerechtvaardigde belang van de verwerkingsverantwoordelijke is het ter beschikking stellen van een website voor het verlenen van informatie en diensten op het internet. De terbeschikkingstelling van uw gegevens is vereist om de we Website van de Aanbieder te kunnen openen. Geeft u uw gegevens niet op, kan het zijn dat u de website niet kunt openen en geen gebruik kunt maken van de diensten van de Aanbieder. De terbeschikkingstelling is vereist om de website van de Aanbieder te kunnen openen. Geeft u uw gegevens niet op, is het mogelijk dat de inhoud van de website voor u niet zichtbaar is.

2.2 Contactformulier en e-mail met één klik

Wanneer u contact wil opnemen met de Aanbieder, kunt u dat doen via het contactformulier. Op dit formulier moet u de volgende informatie opgeven:

 • naam;
 • voornaam;
 • e-mailadres;
 • bericht.

Daarnaast kunt u vrijwillig de volgende informatie opgeven:

 • aanspreking;
 • straat, huisnummer;
 • postcode, woonplaats;
 • telefoonnummer.

In de navigatiebalk hebt u de mogelijkheid om met één klik een e-mail aan de Aanbieder te openen. Hierbij is de afzender automatisch het e-mailadres dat aan uw e-mailprogramma gekoppeld is. Wilt u niet dat uw e-mailadres op deze manier wordt opgevraagd, kunt u dit wijzigen in de instellingen van uw respectieve e-mailprogramma. De Aanbieder verwerkt uw gegevens voor de communicatie met u en om op uw bericht te antwoorden.

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 b) AVG, volgens hetwelke de verwerking rechtmatig is wanneer ze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Geeft u uw gegevens niet op, is het mogelijk dat de Aanbieder u geen bericht kan sturen.

2.3 Newsletter

Om bijkomende informatie over de Aanbieder te verkrijgen, kunt u zich inschrijven op een newsletter. U hoeft hiervoor alleen uw e-mailadres op te geven. Meer informatie om de newsletter te personaliseren kunt u dan vrijwillig opgeven.

Voor het verzenden van de newsletter wordt het zogenaamde Double-Opt-In-proces gebruikt, d.w.z. dat u pas een newsletter ontvangt wanneer u eerst uitdrukkelijk hebt bevestigd dat u de newsletter-dienst wil activeren. Nadat u de newsletter hebt geactiveerd, ontvangt u een bevestigingsmail met een activeringslink. Pas wanneer u op deze link klikt, ontvangt u de newsletter. U kunt zich op elk ogenblik uitschrijven van de newsletter. Hiervoor moet u contact opnemen met de Aanbieder of op de uitschrijflink in elk newsletter klikken.

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 a) AVG, volgens hetwelke de toegelaten is wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U bent niet verplicht om uw gegevens op te geven, maar doet dit vrijwillig. Geeft u uw gegevens niet op, ontvangt u geen newsletter.

2.4 Wedstrijden

De Aanbieder organiseert regelmatig wedstrijden waarbij de deelnemers minstens de volgende informatie moeten opgeven:

 • aanspreking;
 • naam;
 • voornaam;
 • straat, huisnummer;
 • postcode, plaats;
 • e-mailadres.

De opgevraagde gegevens van de deelnemers worden alleen gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de wedstrijden. Om te kunnen deelnemen aan wedstrijden moet de deelnemer zich ook gratis registreren. Hiervoor moet hij een zelfgekozen wachtwoord opgeven.

Daarnaast bestaat bij wedstrijden ook de mogelijkheid om zich aan te melden met de dienst Facebook-Connect. Hiervoor heeft de deelnemer een Facebook-profiel nodig. Wanneer de deelnemer op de knop ‘Aanmelden met Facebook’ klikt, wordt hij doorgestuurd naar de Facebook-pagina waar hij zich kan aanmelden met zijn gebruikersgegevens. Hierbij wordt verbinding gemaakt met het Facebook-profiel van de deelnemer. Zo worden automatisch de voornaam, naam en het e-mailadres van de deelnemers doorgestuurd naar de Aanbieder. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering en afwikkeling van de wedstrijd. Verder stuurt Facebook de in het gebruikersprofiel van de deelnemer openbare informatie naar de Aanbieder (volledige (Facebook-)naam, gebruikers-ID, leeftijd, geslacht, profielfoto en vriendenlijst), waarbij de Aanbieder deze informatie ofwel opslaat, ofwel gebruikt.

Na afloop van de wedstrijd worden de gegevens van de deelnemer door de Aanbieder gewist. Bijkomende informatie over Facebook-Connect en de privacy-instellingen van het Facebook-profiel vindt u in de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van Facebook.

De rechtmatigheid van de verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 f) AVG, volgens hetwelke de verwerking rechtmatig is wanneer ze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Het gebruik van gegevens voor doeleinden van de uitvoering van een wedstrijd is een gerechtvaardigd belang van de Aanbieder in de zin van art. 6 lid 1 f) AVG. De Aanbieder wil de gebruikers voordelen aanbieden en in ruil voor zijn diensten kunnen adverteren. U bent niet verplicht om uw gegevens op te geven, maar doet dit vrijwillig. Geeft u uw gegevens niet op, is het mogelijk dat u niet kunt deelnemen aan de wedstrijd.

2.5 Boekingen

U kunt op de website verschillende overnachtingen boeken. U moet hiervoor wel de volgende informatie opgeven:

 • voornaam;
 • familienaam;
 • straat;
 • postcode;
 • plaats;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw gegevens worden gebruikt voor de verwerking van uw boeking en overeenkomstig aan de accommodatie doorgegeven.
De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 b) AVG, volgens hetwelke de verwerking rechtmatig is wanneer ze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. Het verstrekken van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.

De toelaatbaarheid van deze verwerking vindt verder zijn basis in artikel 6, lid 1, sub f), van de AVG, volgens welke de verwerking rechtmatig is indien zij noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen. Het gerechtvaardigde belang ligt in het beschikbaar stellen van een boekingssysteem voor verschillende organisatoren / derde partijen. Geeft u uw gegevens niet op, is het mogelijk dat u geen boeking kunt doen.

2.6 Gebruik van cookies

De Aanbieder gebruikt zogenaamde cookies om gegevens te verzamelen en op te slaan. Cookies zijn kleine gegevensbestandjes die normaal gezien bestaan uit letters en cijfers en die op een browser worden opgeslagen wanneer u bepaalde websites bezoekt. Via cookies kan de website uw browser opnieuw herkennen, u bij het surfen door verschillende rubrieken van een website volgen en u identificeren wanneer u terugkeert naar de website. Cookies bevatten geen gegevens die u persoonlijk identificeren, maar de door de Aanbieder opgeslagen informatie over u kan aan de door cookies verzamelde en in cookies opgeslagen gegevens worden toegekend.

Informatie die de Aanbieder door gebruik van cookies over u ontvangt, kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het herkennen van de computer van de gebruiker bij zijn bezoek aan de website;
 • het traceren van de surfactiviteiten van de gebruiker op de website;
 • het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website;
 • het evalueren van het gebruik van de website van de Aanbieder;
 • het beheren van deze website;
 • het verhinderen van bedrog en het verhogen van de veiligheid van deze website;
 • het personaliseren van deze website met inachtneming van de vereisten van de gebruiker.

Cookies richten geen schade aan op een browser. U ontvangt geen virussen en geeft de Aanbieder niet de toestemming om u te bespioneren. Er worden twee soorten cookies gebruikt. Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u uw browser afsluit (sessiecookies). Permanente cookies hebben dan weer een maximale levensduur van 20 dagen. Deze cookies maken het mogelijk dat u bij uw volgende bezoek aan de website opnieuw herkend wordt. Met behulp van cookies kan de Aanbieder uw surfgedrag voor de hiervoor vermelde doeleinden en in de respectieve omvang registreren. Ze zorgen er bovendien voor dat u de website van de Aanbieder zo comfortabel mogelijk kunt bezoeken. De Aanbieder verzamelt ook deze gegevens enkel in geanonimiseerde vorm.

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 b) AVG, volgens hetwelke de verwerking rechtmatig is wanneer ze noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. De rechtmatigheid van de verwerking kan ook gebaseerd zijn op art. 6 lid 1 f) AVG, volgens hetwelke de verwerking rechtmatig is wanneer ze noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en
de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen. Het gerechtvaardigde belang van de Verantwoordelijke bestaat erin om een foutloze weergave van de website te garanderen en de bezoekers een optimale gebruikerservaring aan te bieden. U bent niet verplicht om uw gegevens op te geven. U kunt de website ook zonder cookies bekijken. Indien u niet wenst dat de Aanbieder uw computer herkent, kunt u het opslaan van cookies op uw harddisk verhinderen door in uw browserinstellingen ‘geen cookies aanvaarden’ te selecteren. Hoe dat juist in zijn werk gaat, kunt u lezen in de handleiding van uw browserfabrikant. Wanneer u geen cookies aanvaardt, kan dit functiebeperkingen van de website als gevolg hebben.

2.7 Google Analytics

De Aanbieder gebruikt de webanalysedienst Google Analytics van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Deze gebruikt de hiervoor genoemde cookies om bv. informatie over uw besturingssysteem, uw browser, uw IP-adres, eerder bezochte websites en de datum en het uur van uw bezoek aan de website van de Aanbieder te verzamelen.

De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt doorgaans naar een Google-server in Ierland gestuurd en daar opgeslagen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de VS gestuurd.

Google is gecertificeerd voor de Privacy Shield-overeenkomst voor gegevensoverdracht naar de VS. Meer informatie daarover is te vinden bij Google https://policies.google.com/privacy/frameworks?gl=nl.

Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om reports over de activiteit op de website voor de Aanbieder samen te stellen en om bijkomend diensten te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken, zal Google deze informatie ook aan deze derden doorgeven. Dit gebruik vindt enkel geanonimiseerd of gepseudonimiseerd plaats.

Meer informatie daarover is te vinden bij Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Bij het gebruik van Google Analytics worden geen directe persoonsgegevens opgeslagen, alleen het IP-adres. Deze informatie wordt gebruikt om u automatisch te herkennen bij uw volgende bezoek aan de website van de exploitant en om de navigatie voor u eenvoudiger te maken.

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 a) AVG. De verstrekking van de gegevens is niet wettelijk of contractueel verplicht. Zonder deze bepaling kan Google Analytics niet worden gebruikt.

2.8 Outdooractive-trackingpixel

Op de website wordt inhoud van de website www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de weergegeven. Aan deze inhoud is een trackingpixel gekoppeld, dat gegevens over toegang tot deze inhoudt verzamelt en verwerkt. De Aanbieder van de website www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de. Outdooractive GmbH & Co. KG, gebruikt de op deze manier verzamelde gegevens om de toegang tot de inhoud te meten (bv. links, openen pagina, acties, downloads). De resultaten worden aan de Aanbieder ter beschikking gesteld voor analysedoeleinden. Zo kan de Aanbieder vaststellen welke inhoud van de website www.tourenplaner-rheinland-pfalz.de het populairst is. De trackingpixel verzamelt en verwerkt geen persoonsgegevens.

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 a) AVG, volgens hetwelke de verwerking toegelaten is wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U bent niet verplicht om uw gegevens op te geven.

2.9 Sociale plug-ins

De Aanbieder gebruikt sociale plug-ins van verschillende sociale netwerken (bv. Facebook). Met behulp van deze plug-ins kun u bijvoorbeeld inhoud delen of producten aanbevelen. De plug-ins zijn standaard uitgeschakeld en sturen dus geen gegevens naar andere websites. Met één klik op de respectieve interface kunt u de respectieve plug-in activeren (zogenaamde ‘2-klikoplossing’). U kunt de plug-ins natuurlijk ook met één klik weer deactiveren.
Wanneer deze plug-ins geactiveerd zijn, brengt uw browser een directe verbinding met de servers van het respectieve sociale netwerk tot stand van zodra u de website van de Aanbieder opent. De inhoud van de plug-in wordt door het sociale netwerk direct naar uw browser verzonden en van daar in de website opgeslagen.

Door deze koppeling van de plug-in ontvangt het sociale netwerk de informatie dat u de respectieve pagina van de Aanbieder hebt geopend. Bent u ingelogd op het sociale netwerk, kan dit uw bezoek aan de website opslaan in uw account. Wanneer u interactief met de plug-ins werkt, wordt de desbetreffende informatie eveneens direct door uw browser naar het sociale netwerk doorgestuurd en daar opgeslagen.

Voor het doel en de omvang van de verzameling, de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door het sociale netwerk, alsook uw respectieve rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy verwijzen we u naar de privacyrichtlijnen van de respectieve sociale netwerken.
Wanneer u niet wilt dat sociale netwerken via de website van de Aanbieder gegevens over u verzamelen, moet u voor uw bezoek aan onze website uitloggen van deze netwerken of de sociale plug-ins deactiveren.

Ook wanneer u niet ingelogd bent op sociale netwerken kunnen websites met actieve sociale plug-ins gegevens naar deze netwerken sturen. Een actieve plug-in slaat bij elk bezoek aan de website een cookie met een identificatie op. Omdat uw browser dit cookie bij elke verbinding met een netwerkserver ongevraagd meestuurt, zou het netwerk daarmee in principe een profiel kunnen aanmaken met welke websites van de tot de identificatie behorende Aanbieder zijn opgeroepen. Het zou vervolgens ook mogelijk zijn om deze identificatie later - bij een latere aanmelding op het sociale netwerk - ook opnieuw toe te kennen aan een persoon.

De Aanbieder gebruikt de volgende plug-ins:

 • Facebook (aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 USA)

De privacyrichtlijn van Facebook vindt u hier: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#public-info

 • Google+ My Business (aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA)

De privacyrichtlijn van Google vindt u hier: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

De rechtmatigheid van deze verwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 a) AVG, volgens hetwelke de toegelaten is wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden. U bent niet verplicht om uw gegevens op te geven.


3. Opslagperiode

3.1 Openen van de website

Uw IP-adres wordt na beëindiging van het gebruik gewist of geanonimiseerd. Bij een anonimisering worden de IP-adressen zodanig gewijzigd, dat ze niet meer of alleen met een in verhouding onredelijke hoeveelheid tijd, kosten en inspanningen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon toegeschreven kunnen worden toegeschreven.

3.2 Contactformulier en e-mail met één klik

De in het kader van de communicatie verwerkte persoonsgegevens worden na afloop van de wettelijke bewaringstermijnen gewist, tenzij de Verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij een verdere bewaring. In dat geval worden alleen die gegevens opgeslagen, die absoluut noodzakelijk zijn om de respectieve doeleinde te bereiken. De persoonsgegevens worden indien mogelijk geanonimiseerd.

3.3 Newsletter

De voor reclamedoeleinden verwerkte persoonsgegevens worden gewist, tenzij de Verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij een verdere bewaring. In dat geval worden alleen die gegevens opgeslagen, die absoluut noodzakelijk zijn om de respectieve doeleinde te bereiken.

3.4 Wedstrijden

De voor wedstrijddoeleinden verwerkte persoonsgegevens worden gewist, tenzij de Verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij een verdere bewaring. In dat geval worden alleen die gegevens opgeslagen, die absoluut noodzakelijk zijn om de respectieve doeleinde te bereiken. De persoonsgegevens worden indien mogelijk geanonimiseerd.

3.5 Boekingen

De in het kader van de boekingen verwerkte persoonsgegevens worden na afloop van de wettelijke bewaringstermijnen gewist (HGB en AO), tenzij de Verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij een verdere bewaring. In dat geval worden alleen die gegevens opgeslagen, die absoluut noodzakelijk zijn om de respectieve doeleinde te bereiken. De persoonsgegevens worden indien mogelijk geanonimiseerd.

3.6 Gebruik van cookies

Tijdelijke cookies worden automatisch gewist wanneer u uw browser afsluit (sessiecookies). Permanente cookies hebben dan weer een maximale levensduur van 20 dagen. Deze cookies maken het mogelijk dat u bij uw volgende bezoek aan de website opnieuw herkend wordt.

3.7 Google Analytics

De gegevens worden verwijderd als het doel van de verwerking niet langer van toepassing is.

3.8 Outdooractive-trackingpixel

De in het kader van de Outdooractive-trackingpixel verwerkte persoonsgegevens worden gewist, tenzij de Verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang heeft bij een verdere bewaring. In dat geval worden alleen die gegevens opgeslagen, die absoluut noodzakelijk zijn om de respectieve doeleinde te bereiken. De persoonsgegevens worden indien mogelijk geanonimiseerd.

3.9 Sociale plug-ins

De gegevens worden door de respectieve sociale netwerken opgeslagen. Meer details hierover vindt u in de privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden van de respectieve aanbieder.


4. Recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van gegevens

4.1 Recht van inzage (art. 15 AVG)

De Aanbieder geeft u op aanvraag uitsluitsel over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. De Aanbieder verbindt zich ertoe om aanvragen voor inzage zo snel mogelijk te behandelen.

4.2 Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

U hebt het recht om van de Verantwoordelijke onverwijld rectificatie van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen.

4.3 Recht op wissing (art. 17 AVG)

U hebt het recht van de Verantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen, en de Aanbieder is verplicht om de persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te wissen wanneer een van de in art. 17 lid 1 a)-f) AVG vermelde gevallen van toepassing is.

4.4 Recht op beperking van verwerking (art. 18 AVG)

U hebt het recht van de Aanbieder de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende in art. 18 lid 1 a)-d) AVG vermelde voorwaarden van toepassing is.

4.5 Recht op bezwaar (art. 21 AVG)

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, eerste lid e) of f) AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen. De Aanbieder verwerkt uw persoonsgegevens niet meer, tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kan aanvoeren, die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt met het oog op direct marketing, dan hebt u op elk ogenblik het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in het kader van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze in verband staat met zulke direct marketing.

U hebt het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens met het oog op wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden volgens art. 89 lid 1 AVG, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.
Raadpleeg het impressum voor de contactadressen.

4.6 Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan de Aanbieder hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en u hebt het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, tenzij de verwerking gebaseerd is op een toestemming volgens art. 6 lid 1 a) AVG, art. 9 lid 2 a) AVG of op een overeenkomst volgens art. 6 lid 1 b) AVG en de verwerking wordt verricht met geautomatiseerde procedés.


5. Intrekking van uw toestemming

Indien u de toestemming hebt gegeven voor de verwerking van u betreffende persoonsgegevens en deze intrekt, heeft deze intrekking geen invloed op de verwerking tot aan het tijdstip van de intrekking.


6. Recht van klacht

U hebt op elk ogenblik het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen.


7. Ontvanger

De bij het bezoeken en gebruiken van de website verzamelde gegevens en de door u bij contactname opgegeven gegevens worden naar de server van de Aanbieder doorgestuurd en daar opgeslagen. Verder kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan de volgende categorieën van ontvangers:

 • interne diensten die de opdracht hebben gekregen om uw persoonsgegevens te verwerken (bv. marketingafdeling, klantendienst, boekhouding);
 • verwerkers (bv. datacentra, IT-aanbieders, aanbieders van trackingtools, software-aanbieders);
 • contractpartners van de Aanbieder (bv. aanbieders van verzendingsdiensten, hotels, organisatoren).


8. Links naar pagina’s van derden

Bij het bezoek aan de website kan inhoud worden getoond die gelinkt is aan websites van derden. De Aanbieder heeft geen toegang tot de cookies of andere functies die worden gebruikt door deze derdenwebsites, en kan deze ook niet controleren. Zulke websites van derden vallen niet onder deze privacyverklaring.